Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Prawa osoby doświadczającej przemocy w rodzinie

Masz prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy. Masz prawo do ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym. Pamiętaj, że masz prawo żądać od instytucji publicznych ochrony Ciebie oraz Twoich bliskich przed przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

W szczególności masz prawo do:
Pomocy ze strony instytucji publicznych, w postaci m.in.:
• Zapewnienia Tobie oraz dzieciom pozostającym pod Twoją opieką schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych Twoją sytuacją osobistą; Jeśli mieszkasz w Olecku lub okolicach możesz skorzystać z pomocy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Gołdapskiej 23 (czynny całą dobę).
• Zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania Ci niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego Twój stan zdrowia.
• Udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.
• Pomocy lekarskiej, w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
• Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.
• Aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem w charakterze strony, w tym np. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazanych przez Ciebie osób), czy też zaskarżania wydanych orzeczeń.

Możesz uzyskać pomoc telefonicznie:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku – od poniedziałku – piątku 7 30 – 15 30  tel. 87 520 42 33
• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku – całodobowo 87 520 34 37
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Olecku – całodobowo 87 520 34 37
• Komenda Powiatowa Policji w Olecku – całodobowo 87 520 72 00
• Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku – wtorki i środy godzinach od 1600 – 1800 87 520 15 03 (w czasie dyżuru)
• Stowarzyszenie Niebieska Linia – bezpłatna infolinia nr 800 120 002 (całodobowo);
• Pogotowie Niebieska Linia – 22 668 70 00, codziennie w godz. 12 00 – 18 00.

Każda osoba, doświadczająca przemocy w rodzinie może wezwać na pomoc Policję dzwoniąc pod nr 112 lub 997, albo zgłosić sytuację doświadczania przemocy na komisariacie Policji w Olecku, ul. Zamkowa 1.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą