Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r.

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Kwota dofinansowania wynosi 77.800,00.

 

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom  gminy Olecko, w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, wpisujących się we wskazane w programie rządowym „Korpus Wsparcia Seniorów” obszary oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Z programu skorzystać mogą seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańcy gminy Olecko, mający problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wsparcia .

Program osłonowy Miasta Olecko „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID – 19. Program będzie realizowany w 2022 r. na terenie Miasta Olecko w związku z wejściem w życie Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą