Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.”
Sokrates

Program korekcyjno – edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Jego celem jest przede wszystkim zahamowanie przemocy w rodzinie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie w taki sposób, by uczestnicy programu:
• nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy,
• nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych,
• wiedzieli czym jest przemoc w rodzinie,
• umieli identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich,
• umieli panować nad emocjami,
• umieli kontrolować agresję.

Grupa korekcyjno - edukacyjna
W ramach programu prowadzona jest grupa korekcyjno – edukacyjna, skierowana do mężczyzn. Grupa ma charakter otwarty, co oznacza możliwość rozpoczęcia udziału w programie, na każdym etapie jego trwania, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi grupę. Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez kuratorów sądowych, Prokuraturę, Sąd, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, pracowników socjalnych. Przed przystąpieniem do programu niezbędne jest spotkanie z prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa. Konsultacja odbywa się podczas indywidualnego spotkania z prowadzącym grupę. Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej prowadzą kobieta i mężczyzna, posiadający kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy. Dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie oferujemy spotkania z prowadzącymi grupę, na których w systemie indywidualnych sesji realizowane są cele programu korekcyjno-edukacyjnego.

Spotkania grupy korekcyjno - edukacyjnej
Cykl spotkań grupy obejmuje 40 dwugodzinnych spotkań, które odbywają się co tydzień.
 
Miejsce konsultacji oraz spotkań grupy korekcyjno – edukacyjnej: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23.
Osoba zainteresowana udziałem w grupie korekcyjno – edukacyjnej  może zadzwonić pod numer 87 520 34 37 od poniedziałku – piątku 7 30 – 15 30 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą