Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Informacja ogólna

Olecka Rodzina 3+

Zapraszamy rodziny wielodzietne z terenu  Gminy Olecko do składania wniosków o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+.

Celem wprowadzenia karty jest umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych rodzin, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

Kto może uczestniczyć w Programie:
Rodziny, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Olecko i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

Jak można otrzymać Kartę Oleckiej Rodziny 3+:
1. Złożyć wniosek o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+.
2. Wniosek o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+  można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 31  pokój nr 4 lub w zakładce druki do pobrania.
3. Wniosek o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+ należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.Kolejowa 31  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
4.  Do  wniosku o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+ należy dołączyć:
   • w przypadku dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych - kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie potwierdzające status ucznia,
   • w przypadku studentów do 25 roku życia – kserokopia legitymacji studenckiej lub zaświadczenie potwierdzające status studenta,
   • w przypadku rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego;
   • w przypadku dziecka o znacznym stopniu niepełnosprawności, które ukończyło 25. rok życia – kopia decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ważne informacje dla posiadaczy Karty Oleckiej Rodziny 3+
• Karta Oleckiej Rodziny 3+ wydawana jest na 12 miesięcy;
• Kartę Oleckiej Rodziny 3+ otrzymuje każdy uprawniony członek rodziny;
• Dziecku, które nie uczy się i nie studiuje uprawnienie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca,  w którym kończy 18 lat;
• Jeżeli wiek jednego z trojga dzieci wpływa na utratę uprawnienia do uczestnictwa w Programie, skutkuje to utratą uprawnień dla całej rodziny;
• Uczestnicy Programu nie mogą udostępniać karty osobom trzecim;
• Karta jest ważna z dokumentem tożsamości (dowód, legitymacja);
• Karty dzieci nie posiadających dokumentów tożsamości ważne są z dokumentem tożsamości rodzica.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą