Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Prace społecznie użyteczne

W roku 2017 r. MOPS w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku koordynował po raz kolejny organizację prac społecznie użytecznych. Celem programu  było uaktywnienie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających  z pomocy społecznej. Program realizowany był od 01.05.2017 r. do 31.10.2017 r. W ramach prac społecznie użytecznych aktywność zawodową podjęło 21 osób bezrobotnych, objętych wsparciem pomocy społecznej. Ogółem przepracowano 4445 godzin. Osoby bezrobotne podejmowały zatrudnienie w jednostkach podległych samorządowi gminnemu wykonując prace porządkowe zlecone przez jednostki zatrudniające. Pracownicy socjalni Ośrodka dokonywali analizy i akceptacji list osób zaproponowanych do udziału w programie prac społecznie użytecznych, w ramach reintegracji zawodowej i włączenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych oraz sporządzali kontrakty socjalne. 

Ogólny koszt programu prac społecznie użytecznych w okresie 8 miesięcy wyniósł 36004,50 zł. Koszty organizacji prac społecznie użytecznych finansowane są z dwóch źródeł tj.: W 60% ogólną kwotę pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Olecku i obecnie jest to 21602,70 zł. Natomiast pozostałe 40% stanowi udział gminy, który wyniósł 14401,80 zł.
Realizacja prac społecznie użytecznych z pewnością umożliwiła uzyskanie efektów społecznych takich jak: 
- łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, 
- wykonanie wielu prac na rzecz społeczności lokalnej, 
- szanse dla osób skierowanych na powrót na rynek pracy (zatrudnienie),
- uzyskanie przez w/w osoby dochodów dzięki własnym umiejętnościom, 
- aktywizacja bezrobotnych, mobilizacja do wyjścia z domu.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą