Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Druki do pobrania

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 31  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na parterze w pokoju nr 4.

Do  wniosku o wydanie Karty Oleckiej Rodziny 3+ należy dołączyć:

• w przypadku dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych - kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie potwierdzające status ucznia,
• w przypadku studentów do 25 roku życia – kserokopia legitymacji studenckiej lub zaświadczenie potwierdzające status studenta,
• w przypadku rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego;
• w przypadku dziecka o znacznym stopniu niepełnosprawności, które ukończyło 25. rok życia – kopia decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą