Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Program Opieka 75 + edycja 2021

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

PROGRAM „OPIEKA 75+ EDYCJA 2021” ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dofinansowania wynosi 72.982,00.

 

Program „Opieka 75+“ na rok 2021 (dalej zwany Programem) polega na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi a także tych które pozostają w rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, ma na celu udzielenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom w wieku powyżej 75 roku życia.

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługi opieki 75+
Usługi opieki 75+ przyznawane są na podstawie wniosku o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Czas trwania Programu
Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ są realizowane do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna Programu

  • art. 17 ust, 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), to jest „świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)”,
  • Program „Opieka 75+” na rok 2021 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą