Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Informacja ogólna

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie? 
Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:
• prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;
• składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;
• składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego ,
• kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);
• obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374);
• uchwała nr ORN.0007.53.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
• Uchwała nr ORN.0007.41.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

UWAGA!
Od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zawieszona zostaje wypłata dodatków energetycznych (nie dotyczy świadczeń przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.) .
Na ten czas świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą