Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Utworzono dnia 27.08.2021

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku zaprasza do skorzystania z Programu wsparcia z usług w formie opieki wytchnieniowej.

 

Ogłoszenie naboru osób niepełnosprawnych do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku ogłasza nabór mieszkańców Gminy Olecko do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma zapewnić w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie:

 1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie wraz z dołączoną kserokopią ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie równoważne lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 2. Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie- karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.
 3. Karty samodzielnego wyboru osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie.
 4. Formularza informacyjnego Kandydata – stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.

W/w dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 1. W sekretariacie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, znajdującego się na parterze budynku – pok. nr 12, przy ul. Kolejowej 31, 19-400 Olecko lub
 2. Pocztą tradycyjną na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko

Termin składania zgłoszeń: do 10.09.2021r. do godz. 15.30.

Kwalifikacja uczestników następuje w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021.

 Przewidywana liczba uczestników Programu  to 15 osób, w tym:

 • 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,
 • 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi,
 2. osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej opieki/pomocy osobom niepełnosprawnym,
 3. osoby z wymaganymi kwalifikacjami jw. wskazane przez osobę niepełnosprawną lub członka rodziny/ opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi
  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

UWAGA!

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny (zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tj. Dz. U. z 2020r., poz. 111 ze zm.), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Realizacja Programu planowana jest w terminie od września do grudnia 2021r.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 realizowany przez Gminę Olecko finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego 73 440,00 zł.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
Marta Malinowska

Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie Realizowane projekty -> programy -> "OPIEKA WYTCHNIENIOWA " - EDYCJA 2021

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 952

W poprzednim tygodniu: 744

W tym miesiącu: 2460

W poprzednim miesiącu: 3218

Wszystkich: 65408