Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku

Ogłoszenie naboru osób niepełnosprawnych do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia 16.02.2023

Ogłoszenie naboru osób niepełnosprawnych do Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Olecko do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 • karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz dołączenie  kserokopii orzeczenia  o niepełnosprawności- załącznik Nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Programie.
 • karty zgłoszenia asystenta przez uczestnika programu - załącznik Nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Programie.
 • formularzu informacyjnego uczestnika programu - załącznik Nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Programie.
 • klauzula informacyjna - załącznik Nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Programie.
 • zakres czynności w ramach usług asystenta do programu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 1. w sekretariacie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku, znajdującego się na parterze budynku – pok. nr 12, przy ul. Kolejowej 31, 19-400 Olecko,
 2. pocztą tradycyjną na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko

Termin składania zgłoszeń: do 17.03.2023r. do godz. 15.30.

Kwalifikacja uczestników następuje w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

 Przewidywana liczba uczestników Programu  to 30 osób, w tym:

 • 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 • 12 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 13 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 2 osoby z niepełnosprawnością o stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 2 osoby z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
lub
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
lub
c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowany przez Gminę Olecko, finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego- koszt realizacji usługi asystenta w kwocie  461 815,20 zł.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Programy realizowane z państwowych funduszy celowych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 286

W poprzednim tygodniu: 550

W tym miesiącu: 2189

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 125201